fredag 13. desember 2013

Redesign og hackers

Redesign, ombygging, rekonstruksjon og nyskaping engasjerer, og kan være så mangt, i lansdkapet mellomm skulptur, produktdesign og kunst.

IKEA er en produsent de fleste har et forhold til - her er en link til de som på en kreativ og systematisk måte dokumenterer sine og andres redesign av allerede bra og rimelig design.

Det finnes flere sider på nettet om emnet og her er altså en av dem, god fornøyelse.

 http://www.ikeahackers.net/


Redesign, smykker av kaffekapsler

Redesignet utstillingsdukke


Re design stoler

"Everything made now is either a replica or a variant of something
made a little time ago and so on back without break to the first morning of
human time."
George Kubler, kunsthistoriker, 1962

Sitatet ovenfor er en sannhet, men som mange andre sannheter, en med modifikasjon. Når klassene 2 iu og 3 ut ved Hønefoss vgs. startet opp prosjektet re design stol, baserte vi oss direkte på tidligere og tildels meget godt gjennomprøvde designløsninger, nemlig stihistorien.


Stolen IVAR fra Ikea er utgangspunktet for redesignet og stolen forandret seg raskt til det (nesten) ugjennkjennelige gjennom kreativ og god farge og materialbruke fikk vi etterhvert variasjonene - VARI - RAVI - IRVA - RIVA , ja det er til å ta og føle på.

Stolene stilles ut i skolens midlertidige bibliotek og fungerer godt som små og fargerike kontrapunkter til bøkenes stringente rekker i rommet.

VELKOMMEN TIL STOLUTSTILLING VED HFS.VGS.

Art Noeavau

Modernisme

Gresk